Odwiedziny:
11652

O NAS


„OKNO NA ŚWIAT” Spółdzielnia Socjalna w Słopnicach została powołana 12 lutego 2014 r. przez Fundację KTO Kultura – Troska – Otwartość oraz Gminę Słopnice.
Z dniem 28.02.2014 r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem 0000499758, a od 1 kwietnia 2014 r. rozpoczęła działalność gospodarczą.

Spółdzielnia socjalna jest najpopularniejszą formą przedsiębiorstwa społecznego, łączącego cele gospodarcze ze społecznymi. Działa w oparciu o ustawę o spółdzielniach socjalnych oraz ustawę prawo spółdzielcze.

 „Celem powołania spółdzielni była potrzeba stworzenia na terenie Słopnic miejsc pracy, w szczególności dla kobiet oraz aktywizacja zawodowa.” 

Pomysł na biznes polega na wykorzystaniu potencjału osób, które mogły zaangażować się w jej powstanie oraz lokalnych uwarunkowań demograficznych.

Spółdzielnia ma charakter wielobranżowy, w pierwszej kolejności rozwijane są usługi z obszaru opieki nad dziećmi do lat 3, usługi filmowe oraz opieka nad osobami starszymi.

Na utworzenie spółdzielni i zakup niezbędnego sprzętu spółdzielnia otrzymała dotację z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS „ Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

 

 

 

 

FUNDACJA KTO

GMINA SŁOPNICE