AKTUALNOŚCI

20.06.2022 Za nami ostatnie już regulaminowe spotkanie: #mentorES, na temat: „Zastosowanie narzędzia Canva do tworzenia i obróbki grafiki”. Dziękujemy naszemu mentorowi Kamila Chęcińska | Szkolenia Interdyscyplinarne za przekazaną w interesujący sposób wiedzę a @ROPS w Krakowie i @MałopolskaES za wartościowy program. Dzięki spotkaniom dowiedzieliśmy się jak szybko i bezproblemowo stworzyć mało skomplikowane ale ciekawe grafik, tj. plakaty, prezentacje, ulotki, etc. oraz jak szybko, prosto i wygodnie stworzyć na przykład wideo na YouTuba czy też relację z jakiegoś wydarzenia.

Spotkania mentoringowe odbywają się w ramach programu „mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych” współfinansowanego z projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - etap III”.

   
17.06.2022 Za nami kolejne już spotkanie: #mentorES, na temat: „Zastosowanie narzędzia Canva do tworzenia i obróbki grafiki”. Spotkania odbywają się dzięki: @ROPS w Krakowie i @MałopolskaES. Spotkania są ciekawe i wartościowe.

Spotkania mentoringowe odbywają się w ramach programu „mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych” współfinansowanego z projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - etap III”.

   
10.06.2022 Dnia 3.06.2022 r. odbyło się spotkanie mentoringowe: #mentorES, na temat: „Zastosowanie narzędzia Canva do tworzenia i obróbki grafiki” dzięki: @ROPS w Krakowie i @MałopolskaES.

Spotkania mentoringowe odbywają się w ramach programu „mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych” współfinansowanego z projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - etap III”.

   
23.07.2021 "Okno Na Świat" Spółdzielnia Socjalna prowadząca Punkt Opieki Dziennej "Kraina Radości" uczestniczy w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH edycja 2021″. Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie wynosi nie więcej niż 80 zł i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów. 
   
18.01.2021 Informujemy, że "Okno Na Świat" Spółdzielnia Socjalna prowadząca Punkt Opieki Dziennej "Kraina Radości" pod adresem Słopnice 820 została zakwalifikowana do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.

Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie wynosi 80 zł. Dofinansowanie zostało przyznane na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.


 •    
  10.06.2020 "Okno Na Świat" Spółdzielnia Socjalna realizuje projekt pt. "Ochrona dla seniora".

  W okresie od 1.06.2020 do 15.07.2020 obejmujemy bezpłatnym wsparciem w ramach usług opiekuńczych 6 seniorów z terenu Gminy Słopnice, a także uszyjemy i bezpłatnie przekażemy osobom starszym, niepełnosprawnym, pracownikom pomocy społecznej, co najmniej 1000 szt. maseczek ochronnych.


 •    
  11.03.2020 Szanowni Rodzice,

  Informujemy, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Punkt Opieki Dziennej „Kraina Radości” będzie nieczynny. Zaś w dniach 12 i 13 marca Punkt opieki dostępny tylko dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zorganizować/zapewnić opieki.
     
  02.03.2020 Kraina Radości - rozwój usług

  Informujemy, że "Okno Na Świat" Spółdzielnia Socjalna prowadząca Punkt Opieki Dziennej "Kraina Radości" pod adresem Słopnice 820 została zakwalifikowana do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020.

  Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie wynosi 135 zł. Dofinansowanie zostało przyznane na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.


 •    
  20.08.2018 Zapraszamy osoby pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.
  W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego.

  Szczegółowe informacje o projekcie „Rozwiń swoje możliwości” można uzyskać na stronie internetowej Fundacji KTO Kultura-Troska-Otwartość: http://www.fundacjakto.pl/nabor-do-projektu-pt-poznaj-swoje-mozliwosci lub pod nr tel. 515 555 146.
     
  31.07.2018 Spółdzielnia oferuje usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć z języka angielskiego i rytmiki dla dzieci.
     
  02.01.2018 Kraina Radości - rozwój usług

  „Okno Na Świat” Spółdzielnia Socjalna realizuje od 2.01.2018 r. projekt mający na celu wprowadzenie, przetestowanie i wypromowanie nowych usług spółdzielni świadczonych w ramach działalności gospodarczej - usług edukacyjno-rozwojowych dla dzieci.

  Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


 •    
  30.11.2017 Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, że nasza Spółdzielnia Socjalna "Okno Na Świat" otrzymała po raz kolejny wyróżnienie w kategorii głównej Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 za stworzenie w lokalnej społeczności oferty odpowiadającej potrzebom mieszkańców i w pełni wpisującej się w strategiczne cele polityki na rzecz rozwoju rodzin.
  Gala konkursu odbyła się w dniu 29 listopada 2017 r. w Muzeum Manggha w Krakowie.

  Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 •    
  23.10.2017 Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE KAPITUŁA KONKURSU MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZAKWALIFIKOWAŁA NASZĄ SPÓŁDZIELNIĘ "OKNO NA ŚWIAT" DO GRONA FINALISTÓW TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU.

  Zachęcamy do głosowania na „Okno Na Świat” w plebiscycie publiczności poprzedzającym wybór Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. Spółdzielnia znalazła się w ścisłym finale konkursu.
  W związku z powyższym, PROSIMY O GŁOSOWANIE NA NASZĄ SPÓŁDZIELNIĘ.

  Głosowanie będzie odbywać się za pośrednictwem strony:
  http://lider-plebiscyt.pl i będzie trwało do 26 listopada 2017 r.

  ZA KAŻDY ODDANY GŁOS NA SPÓŁDZIELNIĘ "OKNO NA śWIAT" DZIĘKUJEMY.
     
  28.10.2016 Wyróżnienie dla Naszej Spółdzielni w kategorii innowacyjność społeczna.

  Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystej gali w dniu 27 października 2016 r. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, Nasza Spółdzielnia Socjalna, otrzymała wyróżnienie za innowacyjność społeczną, za otwarte i kreatywne podejście do wyzwań związanych z różnorodnością ról społecznych pełnionych przez pracowników spółdzielni i umożliwienie im godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

  Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
 •    
  13.10.2016 Rzecznik Praw Obywatelskich z wizytą w Naszej Spółdzielni.

  W dniu 13 października 2016 roku w punkcie opieki nad dziećmi do lat trzech "Kraina Radości" w Słopnicach odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara z lokalną społecznością. Spotkanie zostało zorganizowane przez „Okno Na Świat” Spółdzielnię Socjalną i Fundację KTO Kultura-Troska-Otwartość.

  Celem spotkania było przedstawienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich problemów, z którymi borykają się podmioty ekonomi społecznej, organizacje pozarządowe jak również główne potrzeby rodzin oraz seniorów zamieszkujących w Słopnicach.

  Szersza relacja na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.
 •    
  23.09.2016 Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE KAPITUŁA KONKURSU MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZAKWALIFIKOWAŁA NASZĄ SPÓŁDZIELNIĘ "OKNO NA ŚWIAT" DO GRONA FINALISTÓW TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU.

  Zgodnie z regulaminem konkursu, spośród finalistów zostaną wybrani laureaci konkursu, a także przyznana nagroda publiczności.
  W związku z powyższym, PROSIMY O GŁOSOWANIE NA NASZĄ SPÓŁDZIELNIĘ.

  Głosowanie będzie odbywać się za pośrednictwem strony:
  http://lider-plebiscyt.pl i będzie trwało do 23 października 2016 r.

  ZA KAŻDY ODDANY GŁOS NA SPÓŁDZIELNIĘ "OKNO NA śWIAT" DZIĘKUJEMY.
     
  08.06.2016 Zapraszamy młode osoby niepełnosprawne do 29 roku życia, nieaktywne zawodowo i bezrobotne, do udziału w projekcie pt. „Młodzi niepełnosprawni – wzór aktywności zawodowej”.

  Więcej informacji można uzyskać na www.wzoraktywnosci.rodziny.info lub u koordynatora projektu Agnieszki Lewonowskiej-Banach tel. 515 555 146.

  Dokumenty rekrutacyjne można złożyć w Słopnicach w lokalnym biurze projektu Słopnice 820, działającym przy punkcie opieki „Kraina Radości”.
     
  29.05.2016 Szkolenie dla rodzin i opiekunów osób starszych i obłożnie chorych

  „Okno Na Świat” Spółdzielnia Socjalna ogłasza zapisy osób chętnych z terenu gminy Słopnice do udziału w szkoleniu.

  Termin szkolenia: 14.06.2016 r. lub 23.06.2016
  Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Wielicka 267
  Czas szkolenia: od godz. 12.15 do godz. 19.00 (bez dojazdu)
  Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy dojazd, catering i materiały szkoleniowe, udział potwierdzony certyfikatem.

  Zgłoszenia do 6.06.2016 r. przyjmujemy pod nr tel. 606 511 341 codziennie w godzinach 9-12

  Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.:
  • formy opieki długoterminowej i sposoby jej realizacji,
  • potrzeby człowieka (biologiczne, psychiczne, społeczne i duchowe),
  • podstawową terminologię z zakresu anatomii, fizjologii, patologii i higieny,
  • aspekt jakości życia i opieki w niepełnosprawności, podeszłym wieku, chorobach przewlekłych i wynikającej z nich ograniczonej zdolności pacjenta do samoopieki,
  • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia (zadławienie, nagłe zatrzymanie krążenia, akty samobójcze),
  • komunikowanie się z chorym,
  • czynności pielęgnacyjno-higieniczne u chorego leżącego,
  • pomoc choremu przy chodzeniu (asekuracja, czwórnóg, balkonik),
  • obserwacja pacjenta (skóry, zachowania, wydalin, wydzielin) w monitorowaniu procesu pielęgnacyjnego,
  • przemieszczanie i sadzanie chorych bez użycia pomocy technicznych i z ich użyciem (podnośniki, pionizatory i łatwoślizgi) z uwzględnieniem zasad bezpiecznego przemieszczania,
  • zasady profilaktyki powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem (w tym odleżyn, przykurczów, itp.).  
     
  25.05.2016 W okresie do maja do grudnia 2016 r. Spółdzielnia realizuje dyżur telefoniczny na rzecz seniorów i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Słopnice w ramach Projektu Senior 60+ dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego. Dyżur prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-12 pod nr tel. 606 511 341.

  Zakres: porady dotyczące możliwości uzyskania pomocy, refundacji i dofinansowania w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, uzyskania świadczeń z zakresu rehabilitacji, funkcjonowania usług opiekuńczych, kierowania do ZOL oraz DPS. 
     
  25.04.2016 Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość wraz z nieformalną grupą kobiet „Słopniczanki” zaprasza na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci do lat 6 z terenu Gminy Słopnice. Rekrutacja na zajęcia trwa do 20.05.2016 r. Zgłoszenia przyjmujemy w Fundacji KTO drogą e-malową: kontakt@fundacjakto.pl, telefonicznie pod nr 696497757 lub w punkcie opieki „Kraina Radości” Słopnice 820.
 •    
  26.11.2015 Z przyjemnością informujemy, że Nasza Spółdzielnia Socjalna, zajęła pierwsze miejsce w konkursie Małopolski Pracodawca Przyjazdy Rodzinie 2015 w kategorii pracodawcy zatrudniającego do 25 pracowników. Wręczenie statuetki miało miejsce podczas uroczystej Gali w Krakowie w dniu 19.11.2015.
 •    
  17.06.2015 Z przyjemnością informujemy, że Nasza spółdzielnia socjalna została wyróżniona w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015 w kategori DEBIUT ROKU.
 •    
  02.06.2015 Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i ich pociechy w wieku od 9 – miesięcy do 3 lat do wzięcia udziału w Dniu Otwartym Naszego punktu opieki "Kraina Radości". Dzień Otwarty odbędzie się 4 lipca 2015 roku (sobota) w godzinach od 10.00 do 13.00 w budynku punktu opieki nad małymi dziećmi mieszczącego się w miejscowości Słopnice 820 (skrzyżowanie drogi głównej Zamieście – Słopnice z drogą na Granice, vis a vis centrum handlowego Lewiatan). Takie spotkanie to wspaniała okazja do zwiedzenia naszego punktu, poznania opiekunów, a także zobaczenia „od kuchni” naszej pracy. Na maluchy i ich rodziców czeka wiele atrakcji. W programie nie zabraknie gier i zabaw, będą zajęcia plastyczne i muzyczne a także pokaz prac dziecięcych. W przypadku sprzyjającej pogody dodatkową atrakcją będzie piknik na naszym placu zabaw. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich chętnych.
 •    
  20.05.2015 ZAPRASZAMY NA DZIEŃ MAMY/DZIEŃ TATY. Serdecznie zapraszamy Drogie Mamy i Kochanych Tatusiów naszych podopiecznych na uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, która odbędzie się dnia 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w naszej sali zabaw.
     
  20.05.2015 Dnia 31 maja (niedziela) o godz. 14:00 na placu obok Gimnazjum w Słopnicach odbędzie się impreza z okazji DNIA DZIECKA. Nasza spółdzielnia również bierze w niej udział i zaprasza dzieci wraz z rodzicami na ciekawą niespodziankę.
     
  02.05.2015 W dniu 1 maja 2015 r., na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu odbył się V Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej. Nasza SPÓŁDZIELNIA przygotowała warsztaty rękodzieła dla dzieci z ozdabiania pierniczków i ozdób wykonanych z masy solnej. 
     
  28.04.2015 Zapraszamy do zapoznania się z nowoopracowanym "STANDARDEM USŁUG OPIEKUŃCZYCH" dotyczącym oferowanych przez spółdzielnię usług opieki nad osobami starszymi.
     
  12.01.2015 Informujemy, że na wiosnę planowane jest wykonanie placu zabaw dla dzieci. Został zakupiony już sprzęt (stoły, stoliki, zjejżdżalnie itp), który będzie montowany na placu zabaw. 
     
  11.01.2015 Uwaga rodzice! Informujemy, że dofinansowanie z programu Maluch - edycja 2014 skończyło się z dniem 31.12.2014 r. Pomimo to zostały obniżone pakiety godzinowe pobytu dzieci. Zobacz szczegóły.
     
  15.12.2014 Rada Gminy Słopnice w dniu 30.10.2014 r. podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką
     
  15.06.2014 Uwaga rodzice! Można skorzystać z miejsca dofinansowanego z programu Maluch 2014 (176 zł) także do pakietów godzinowych (100 i 50 godzin).
  Pakiet do 100 godzin miesięcznie - pełna płatność 370 zł minus zwrot z dofinansowania 176 zł = 194 zł
  Pakiet do 50 godzin miesięcznie - pełna płatność 270 zł minus zwrot z dofinansowania 176 zł = 94 zł
     
  02.06.2014 Z okazji Dnia Dziecka, Punkt Opieki nad Dziećmi  „Krainy Radości” przygotował spektakl pt.: „Czerwony Kapturek” oraz wiele innych ciekawych i atrakcyjnych zabaw. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
     
  20.05.2014 "OKNO NA ŚWIAT" Spółdzielnia Socjalna informuje, że po ogłoszeniu wyników dofinansowania programu Maluch 2014, spółdzielnia otrzymała niższe niż oczekiwała dofinansowanie. W zawiązku z tym codzienny pobyt dziecka powyżej 5 godzin (maksymalne godziny pobytu 7.00-17.00) wynosi z dofinansowaniem 400 zł bez wyżywienia za 1 dziecko (drugie dziecko w przypadku rodzeństwa 350 zł).
  Punkt opieki już działa!
     
  28.04.2014 Czekamy na was rodzice. Punkt opieki nad dziećmi "Kraina Radości" rozpoczyna nabór dzieci do lat 3. Zapraszamy do zapoznania się z naszą kadrą oraz warunkami jakie oferujemy dzieciom. 
     
  28.04.2014 Spółdzielnia oferuje wykonanie spotu reklamowego na preferencyjnych warunkach – np. promującego pozyskanie 1 % podatku dla OPP czas trwania 30 sek. Do wykorzystania w każdej Telewizji, publicznej, internetowej czy kablowej, do umieszczenia na stronie internetowej czy na blogu.