KRAINA RADOŚCI JEST NA FACEBOOKU

OPIEKA NAD DZIEĆMI

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do ukończenia 3 roku życia do korzystania z punktu opieki nad dziećmi Kraina Radości mieszczącego się w centrum miejscowości Słopnice 820 (skrzyżowanie drogi głównej Zamieście-Słopnice z drogą na Granice, vis a vis centrum handlowego Lewiatan).

Oferujemy miejsca dla 15 - ciorga dzieci, posiadamy dobrze wyposażone pomieszczenia, przystosowane dla dzieci w tym wieku. Opiekę sprawują wykwalifikowani opiekunowie dzienni (osoby wpisane do rejestru opiekunów dziennych prowadzonego przez Wójta Gminy Słopnice). Opieka nad dziećmi zorganizowana  jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w której jest mowa o opiekunie dziennym.

Oferujemy fachową opiekę, zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy rozwijające motorykę i wyobraźnię dzieci, wypoczynek.

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00.

Opłaty:
Podstawowy miesięczny koszty opieki nad dzieckiem wynosi 1 950 zł bez wyżywienia. W tym, dofinansowanie z Urzędu Gminy Słopnice 1100 zł (dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słopnice). Opłata wnoszona przez rodziców wynosi 850 zł.

W przypadku dzieci spoza terenu Gminy Słopnice, rodzice wnoszą pełną odpłatność, tj.: 1 950 zł.