KRAINA RADOŚCI JEST NA FACEBOOKU

OPIEKA NAD DZIEĆMI

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do ukończenia 3 roku życia do korzystania z punktu opieki nad dziećmi Kraina Radości mieszczącego się w centrum miejscowości Słopnice 820 (skrzyżowanie drogi głównej Zamieście-Słopnice z drogą na Granice, vis a vis centrum handlowego Lewiatan).

Oferujemy miejsca dla 15 - ciorga dzieci, posiadamy dobrze wyposażone pomieszczenia, przystosowane dla dzieci w tym wieku. Opiekę sprawują wykwalifikowani opiekunowie dzienni (osoby wpisane do rejestru opiekunów dziennych prowadzonego przez Wójta Gminy Słopnice). Opieka nad dziećmi zorganizowana  jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w której jest mowa o opiekunie dziennym.

Oferujemy fachową opiekę, zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy rozwijające motorykę i wyobraźnię dzieci, wypoczynek.

Oferta:
Pobyt dziecka codzienny (maksymalne godziny pobytu 7.00-17.00) – 820 zł bez wyżywienia za 1 dziecko.

Pakiety godzinowe (do wykorzystania w danym miesiącu):
50 godzin – 450 zł
100 godzin – 550 zł

Powyższe kwoty uwzględniają wszystkie przyznane dofinansowania.