NASZA ZAŁOGA

Natalia Golińska

Ukończyłam studia pedagogiczne I ST. o specjalności: Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, a także studia magisterskie: Pedagogika rodziny i opieka nad małym dzieckiem. Podczas studiów wyższych zdobyłam wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, która wzbogaciła mój warsztat pracy niezbędny w realizacji praktyk zawodowych: w żłobku, przedszkolu oraz szkole podstawowej. Uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, celem zgłębienia wiadomości na temat rozwoju, potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Nabyte umiejętności chciałabym wykorzystywać w codziennej pracy z dziećmi. Z wielkim zachwytem obserwuję postępy w rozwoju swych podopiecznych. Jako osoba wrażliwa, cierpliwa z zaangażowaniem zadbam o bezpieczeństwo, aktywne spędzanie czasu dzieci w „Krainie Radości”.

   

Anna Sroka

Jako mama siedmiorga dzieci przez lata zdobywałam doświadczenie w opiece nad nimi. W "Krainie Radości" odbyłam staż na stanowisku opiekuna dziecięcego. Jestem osobą odpowiedzialną, cierpliwą, otwartą i życzliwą”.

Bardzo lubię kontakt z dziećmi. Przebywanie z nimi sprawia mi wiele radości i satysfakcji.

   

Maria Rusnak

Ukończyłam Technikum Rachunkowości Rolnej w Marcinkowicach. Z zawodu jestem technikiem ekonomistą. Mam doświadczenie w opiece nad dziećmi. Jako mama 4 dzieci rozwijałam umiejętności wychowawcze. Odbyłam staż jako pomoc opiekuna dziennego w tutejszej „Krainie Radości”. Wiem jak ważne jest bezpieczeństwo dzieci, aby rodzice byli spokojni o swoje pociechy”.

W pracy cenię sobie dobrą organizację, sumienność i dokładność. Jestem osobą cierpliwą i odpowiedzialną, a także oddaną w tym co robię.