SZKOLENIA I WIZYTY STUDYJNE


Zapraszamy do korzystania z usług spółdzielni w zakresie organizacji szkoleń, programówaktywizacji społeczno-zawodowej oraz wizyt studyjnych.

Elastycznie odpowiadamy na indywidualne zapotrzebowania klienta w zakresie organizacji szkoleń i wizyt studyjnych. Jesteśmy w stanie zrealizować usługi w sposób kompleksowy: organizujemy catering, transport, noclegi, salę, szkoleniowców i doradców.

Posiadamy duże doświadczenie z zakresu zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, oferujemy coaching zarządzania przedsiębiorstwem społecznym.

Podejmujemy także współpracę w zakresach aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacji osób starszych oraz rozwoju lokalnego.

Spółdzielnia jest wpisana do rejestru Instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pod nr 2.12/00138/2014 oraz do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 13285.